Hjem > Om oss >Produksjonsutstyr

Produksjonsutstyr

CNC numerisk kontrollmaskinverktøy: CNC-maskinverktøy er et høypresisjons, høyeffektivt numerisk kontrollmaskinverktøy, som vanligvis brukes til å behandle mer komplekse drivstoffpumpekomponenter, for eksempel lagre, impellere og pumpekropper.


Sprøytestøpemaskin: Drivstoffpumper må bruke plastdeler under produksjon. Sprøytestøpemaskin er en spesiell maskin for sprøytestøping, som kan varme og smelte plastpartikler og injisere dem i formen for støping.


Lasermerkingsmaskin: Merking og gravering er svært viktig i produksjonen av drivstoffpumper til biler. Lasermarkeringsmaskin er et høypresisjonsutstyr med høy hastighet som kan bruke laserstråler til å gravere logoer og parametere på overflaten av drivstoffpumper for å sikre at produktene oppfyller standarder og spesifikasjoner.


Overflatesliper: Overflatesliperen er et viktig verktøy i produksjonsprosessen av drivstoffpumper. Den brukes til å modifisere overflaten på drivstoffpumper for å sikre tette forbindelser mellom ulike deler og redusere lekkasje.

Sandblåsemaskin: Sandblåsemaskin er en slags utstyr for rengjøring og rensing av overflaten til drivstoffpumpen. Den kan fjerne smuss og maling på overflaten av drivstoffpumpen gjennom høytrykksluftstrøm, noe som gjør overflaten jevn, glatt og lett å håndtere og behandle.